↑ Return to Nesten

T-nest

Revie dag3Nestdag

Het T-nest is geboren op 3 – 4 – 1998 en bestond uit 7 pupjes: 4 teefjes en 3 reutjes:

Mirrewil’s Aura Djordie x Revie v.d. Osse Bossen
Tibsky NHSB2196875
Tinus NHSB2196876
Tamino NHSB2196877 geëxporteerd naar Zwitserland

Turid NHSB2196878
Taika NHSB2196879
Tirayka NHSB2196880
Taiga NHSB2196881